Verksamhet

Ladies Only Oskarshamn © 2020


Verksamhetsberättelse   Ladies Only år 2019

 

Årsmötet hölls den 28 januari.

 

Kören har under året haft regelbundna körrepetioner en gång i veckan, huvudsakligen måndagar kl.18.30-21.00. Vi har som vanligt hållit till på Oscarsgymnasiet, men under höstterminen fick vi inte längre tillgång till rytmiksalen utan har fått tränga ihop oss i ett klassrum.

 

Styrelsen har haft 6 protokollförda möten.

 

Kören har haft två medlemsmöten (utöver terminsavslutningar), 8 april och 28 oktober, och vi har vid båda tillfällena kunnat var på Etec.

 

Under vårterminen fick kören två nya medlemmar och i höstas tillkom ytterligare två. Medlemsantalet uppgick då till 24.

 

Den 31 mars genomfördes en konsert i Oscarsgymnasiets aula tillsammans med Vena-Kristdala manskör under ledning av Jeanette Hedlund. Vi sjöng 17 visor av Evert Taube, dels körerna var för sig och dels tillsammans. Vi hade ett par gemensamma repetitioner i Kristdala men med större delen av förberedelserna till konserten fick vi hjälp av Stina Brockmann.

 

Den 15 juni hade vi en konsert på Döderhultarns plats utanför Kulturhuset under ledning och ackompanjemang av Stina Brockmann. Konserten var ca en timme lång och innehöll även inslag av tvärflöjt med Stina och ett par av hennes elever. Det var Kulturförvaltningen som stod för arrangemanget.

 

Konserten den 15 juni avslutade vårterminen men vi hade innan dess haft en avslutningsträff i Monas släktgård Stockhagen den 3 juni.

 

Höstterminen har präglats av repetitioner inför Kulturnatten och julsång i centrum under Stinas professionella ledning.

 

Den 23 oktober gjorde vi en avstickare till Kristdala för att sjunga några av våra Taubelåtar på IOGT:S allsångskväll. Även då tillsammans med Jeanette och hennes grabbar.

 

Vid medlemsmötet den 28 oktober informerade Helene om ett möte med Kulturhusets utställningsproducent Anne Ljung med anledning av att kören fått en förfrågan om att sjunga kvinnokampssånger på Kulturhuset den 22 januari 2020. Konserten ingår som en del i Kulturförvaltningens tre olika utställningar på temat ”Kvinnor och demokrati”. Man vill på det här sättet uppmärksamma att det var ca 100 år sedan kvinnor i Sverige fick rösta för första gången.

Som en första förberedelse sjöng vi på mötet bland annat några sånger från 1970-talets kvinnorörelse. En arbetsgrupp bildades som skulle ta fram ett passande program.

 

Kulturnatten inföll den 8 november och vi genomförde ett varierat program med nio låtar under Stinas ledning och ackompanjemang på scenen i biblioteket.

 

På Julsång i centrum den 3 december sjöng vi som vanligt två julsånger.

 

Terminen avslutades med julfest den 10 december hemma hos Bisse, där vi kunde få plats allihop. Vi var 20 personer inklusive Stina.

 

Innan juluppehållet fick hela kören tillgång till arbetsgruppens förslag till kvinnokampssånger den 22 januari. Texter, noter och inspelningar via en Spotifylista skickades ut så att var och en kunde komma förberedda till vårterminens första körrepetition i januari.

 

 

Oskarshamn 20200127

 

 

Helene Hasselgren Ingela Yderhag     Bisse Millbourn

Ordförande            vice ordförande     sekreterare

 

 

 

Birgitta Karlsson   Birgitta Feinhals    Camilla Aldorsson

Kassör                   ledamot                 ledamot

 

 

Lena Botvidsson

ledamot

Verksamhetsberättelse   Ladies Only år 2018


Kören har under året haft 21 medlemmar – ett glädjande stort antal.
Träningen som vanligt förlagd till Oscarsgymnasiets rytmiksal även vanliga tiden 18.30 – 21.00.
Körledare var Marianne Jacobsson.
Antal Styrelsemöten under året 8 st.

Medlemsmöten 2 st nämligen 14/5  och 16/12

Antalet framträdanden var 5 st.
Ett samarbete med  Vena – Kristdala Manskör och Jeanette Hedlund inleddes.
Tankar på gemensam konsert kändes lockande och fina möten med manskören under Jeanettes och Mariannes ledning tog sin början.
Den 5 maj i fullsatt Oskarshamnskyrka framförde vi vårt program. Vilken härlig känsla att sjunga i denna mäktiga lokal och känna publikens välvilja.
Den 6 maj fick publiken i Venas mycket vackra kyrka, njuta av vår konsert!

28 maj Avslutningsfest hos Lena. Tyvärr var det också avtackning av vår duktiga Marianne. Hon hade tidigare varslat om att jobb och flytt lett till att Ladies tyvärr åter står utan ledning!

Glädjande nog upphörde dock inte vårt samarbete med Marianne direkt.
Körens 20 – jubileum diskuterades och beslut togs att besöka Vita Huset i Gärsnäs på Österlen.  Mariannes mamma Ann och Lars Holmström leder detta Bed and Breakfirst. Vi fick en mycket trevlig vistelse och kurs hos vårt gästfria värdpar.
Fredag 7 – 9 september upplevde vi denna del av Österlen.
Förutom all sång med Lars spontansjöng vi på vårt vis i en mysig butik i närheten. Vi fick naturligtvis applåder och blev filmade!

Trots allt lönlöst sökande efter ledig körledare, tog vi beslutet att varannan måndag träna med Stina Brockman som erbjöds sig att träna kören men inte vara vår ledare.

22 oktober inbjudna av Kristdala Samhällsförening att hålla i musikunderhållning med manskören. Monica Swebilius hoppade till vår glädje in och var vår dirigent ihop med Jeanette. Ett mycket avslappat och trevligt samkväm.

27 oktober besökte Camilla och Lena Föreningsriksdagen.

Vi beslutade delta i Julsång i Centrum 4 december. Stina tränade oss inför detta och spelade med oss i kyrkan. Som vanligt en fin upplevelse att sjunga med och lyssna på stans körer.

Vi fortsatte att nu träna med Jeanette och kören Praise några gånger inför  Julmarknad i Misterhult 21 december.

Julavslutning  och medlemsmöte 16 december i Etecs fina lokal. Tack Ingela för att du sett till att vi kan vara där.

28 januari 2019

Lena  Botvidson           ordförande
Ingela Yderhag             vice ordförande
Bisse Millbourn           sekreterare
Birgitta Karlsson         kassör
Birgitta Feinhals          ledamot
Camilla Aldersson       ledamot
Helene Hasselgren      ledamot     Verksamhetsberättelse   Ladies Only år 2017


Kören har fortsatt träna måndagar 18.30 – 21.00. Vi var vid starten 18 medlemmar. Styrelsen har under året haft 5 styrelsemöten och  
29.5 och 4.12 hade vi medlemsmöten.  Kören har hunnit med 6 framträdanden.


Måndagen 9 januari startade vi vår träning fortfarande med Marianne Jacobson vid ”rodret”.
30 januari hölls vårt Årsmöte enligt tradition i Elajos fina lokaler. Som vanligt
åt vi gott efter mötesprogrammet. Allt under god stämning.


Träningen inriktade sig mot årets första uppträdande - eftermiddagskonsert i Kikebokyrkan.
26.2  Extra repdag kändes behövlig.
Söndagen 11.3 framförde vi ”Chanson d`amour” samt flera örhängen och dikter om kärlek. Monica Swebelius var konferencier och Pierre Jakobsson ackompanjerade oss. Härligt att få stöttning av kunniga medverkande.         
Kyrkan var dekorerad med ett stort, vackert blomhjärta som Gudrun tillverkat.

VALBORGSMÄSSOSÅNG vid vackra Fallebo gård.


Helgen 12 ­– 14 maj besökte kören Visby för att vara med i en Workshop ledd av Karin Eklundh. Hon var som alltid så inspirerande och fick oss att delta av hjärtans lust i sina övningar. Helgen var även i övrigt givande.


12.6 hade vi våravslutning i Segelklubbens lokal, Ernemar med god mat, sång och umgänge.
Några av oss tog inte helt ledigt utan träffades ytterligare och tränade inför


2.7  ”Musik i sommarkväll” liten konsert i Påskallaviks kyrka.


14.8 Höstterminsstart Dags för nya utmaningar - JULKONSERT


21.8 bjöd vi in bekanta på en prova på kväll. Mia, Camilla och Marie-Louise blev nu Ladies – så välkomna!


Nu inleddes en intensiv träning av julsånger. Marianne o programkommitte`n
utmanade kören med en del nya ”svåra” låtar.


11 – 12.11 hade vi  rephelg, som vanligt lärorikt och roligt. 

 

2.12 JULKONSERT Efter en del krångel lyckades vi få hyra konsertsalen för vårt framförande. Vi bjöd på två föreställningar.  Monica Swebilius var vår härliga konferencier. Pianot sköttes strålande av Stina Brockmann och Emanuel Lehtonen spelade trumpet och gav konserten en extra bonus. Ett stort TACK till våra Sponsorer som gjort det möjligt att genomföra det vi planerat. Tack dessutom till Swärd som troget ställde upp för oss. Som vanligt kändes det så fint att få bjuda på våra sånger inför julen.
Efter konserten samlades kören för avslutning på Hotell Post.


5.12 ”Julsång i Centrum”


Styrelsen skickade i december ut ett tack till kören och inbjudan till årsmötet 29.1  kl 18.00

29 januari 2018


Lena Botvidson          ordförande
Bisse Millbourn         sekreterare
Birgitta Karlsson       kassör
Birgitta Feinhals        ledamot
Gunilla Henriksson   ledamot
Ingela Yderhag           ledamotVerksamhetsberättelse   Ladies Only år 2016


26 januari  hölls årsmötet traditionellt i Elajos trevliga lokaler.

Där bjöds kören efter mötet på god mat, kaffe och smaskig kaka.


Vi har under året träffats för körövningar under Marianne Jacobsons kunniga ledning. De vanliga måndagsträningarna byttes till tisdagar eller onsdagar varannan vecka pga Mariannes svårigheter att delta alla måndagar. Höstträningarna återgick till måndagar till vår glädje – ordning igen!


Medlemsmöten har vi haft vid 2 tillfällen 1 mars och 17 oktober.


Styrelsen har haft 6 möten under året.     


20 februari  Inspirationsdag med Tony Margeta då kören fick träna stenhårt under

hans eminenta ledning. Dagen avslutades med fest hos Bisse.                                                Kören inbjöds till kvinnokörsdagar till hösten i Uppsala.

Träning inför dessa dagar inleddes under våren. Vi beslöt att satsa på Uppsala istället för

egen höstkonsert.


14 juni avslutning på körens vårträning. Vi var i OSS:klubblokal i Kolberga. Bra start på sommaren!


15 augusti började hårdträning av en mängd nya låtar inför kvinnomötet i Uppsala.


29 september bar det av till Uppsala i privatbilar.

Helene var som tur var snabb att i relativt tidigt skede boka ett utmärkt boende till oss. Tack för det Helene!

Gudrun och Ingela styrde med allt annat bilar och restauranger. Stort tack!

Nu upplevde vi hektiska dagar med workshops, gemensamma träningar och konsert av Tonys kör La Capella. Hektiskt med all ”krånglig” logistik – många roliga incidenter när ladiesarna fattat olika trots samma information. De flesta av oss hamnade dock rätt.


Lördag 1 oktober var det dags för den stora gemensamma konserten. Vilken känsla att lyftas av vacker sång ihop med denna jättekör av sångglada och kunniga damer.


6 december Julsång i Centrum enligt traditionen. Som vanligt högtidligt och mycket vacker sång!


11 december julavslutning hemma hos Lena! Trevlig stämning, lite sång och god mat!
30 januari 2017


Lena Botvidson  ordförande                           Bisse Millbourn sekreterare


Birgitta Feinhals ledamot                                Birgitta Karlsson  kassör


Bodil Liedberg Jönsson ledamot                  Gunilla Henriksson  ledamot
Verksamhetsberättelse   Ladies Only år 2015


Kören har som vanligt tränat i Rytmiksalen i Oscarsgymnasiet måndagar kl 18.30 – 21.00 under våren. Under hösten har repdagarna varit varannan tisdag och onsdag.


Körens medlemsantal var detta år 17 st envisa, körsugna damer.


Sedan Monica Swebilius pga hälsoskäl tvingats lämna oss hösten 2014, har vi på alla sätt försökt hitta någon ersättare.

Alla tänkbara möjligheter har prövats.Alla musikkunniga i Oskarshamn med omnejd har tillfrågats, men alla har för mycket redan.

Som tur har vi extra duktiga ”flickor” i gänget, som tog sitt ansvar – Annika och Helen. De kämpade med oss och var väl förberedda varje gång. Stort tack ska ni ha från oss alla!


På grund av frånvaro av körledare under halva året har vi inte haft så många framträdanden som vanligt - endast 6 stycken.


Styrelsen har haft 6 protokollförda styrelsemöten.


Årsmötet 26 januari var som vanligt i generösa Elajos lokaler.

Mötets ordförande var Lena Botvidson och mötets sekreterare var Anna Nilsson.

Under förhandlingarna kan en påminnelse vara på plats att vi enl stadgeändringar valt att gå ur Sveriges körförbund. Vi tyckte, att vi inte riktigt fick valuta för de pengar det kostade oss att vara med som kör.


8 mars deltog vi ihop med Kolbergakören under Matilda Nybergs ledning i ett arrangemang på Internationella Kvinnodagen. Temat var att sjunga sånger som framförts och/eller skrivits av kvinnliga artister.

Det blev en lyckad tillställning i Oskarshamnskyrkans Församlingshem.


17 maj ombads vi att delta i en liten konsert i Kikebokyrkan.


5 – 7 juni deltog Bisse, Birgitta F, Birgitta K och Lena i Sveriges Körförbunds ”KÖRKRAFT” i Stockholm. Vi valde olika Workshops och njöt av sång och härliga sångexperter.


8 juni hade vi medlemsmöte nr 1 i samband med vanlig träning.


15 juni kombinerade vi terminens avslutning med möhippa för Monica.

Vi var i Segelsällskapets lokaler i Ernemar.

Birgitta och Lena åkte och kidnappade Monica och körde runt med henne, naturligtvis med förbundna ögon. Hon blev blekare och tystare - bilåksjuka hotade förstöra allt.

Kvällen blev dock lyckad till slut med god mat, sång och glädje!


1 augusti Monicas och Kristers bröllop hölls på Fredriksbergs Herrgård. Vi hade ombetts att deltaga med vår sång.

Det blev en högtidlig och stämningsfull akt med en strålande brud o stilig brudgum. Lätt att sjunga med värme och inlevelse.


8 augusti På Badholmen i strålande sol med mycket folk sjöng vi på årets Pelargondag.


17 augusti - höstens första körövning samt medlemsmöte nr 2.

Ödesmättad stämning ang körens vara eller inte vara. Alla ville fortsätta men ännu ingen körledare funnen.

Samma kväll fick som vanligt aktiva Gudrun kontakt med Marianne Jacobson, som gärna ville ta sig an oss! Vilken lycka!

Nu började arbetet inför årets julkonsert. Kort tid till träning och planering, men vi lyckades.


24 oktober åkte de som kunde och besökte Beata (tidigare körmedlem) och hennes lilla familj i Lund. Hon bjöd på massor med gott och verkade SÅ nöjd med sitt liv. Dottern Hanna verkade gilla oss.


Lördag 5 december  var vi så i mål angående julkonserten. Förberedelserna i Oscarsgymnasiets aula på fredagen gick med verklig fart. Alla, är vi inkörda på hur man gör en tråkig scen julinbjudande.  Som vanligt krånglade dörrar och nycklar men allt löste sig. Körens herrar gjorde som vanligt ett jättejobb med att stötta oss.                                                                                                               

Årets konsertupplaga var en kortare variant än tidigare år och ingen glögg serverades.

Två föreställningar hann vi med på lördagen. Lokalen var inte fullsatt, men ca 175 personer fick glädjas ihop med oss. 

Till vår stora glädje och överraskning överlämnades till oss en check på 20 000:- som gåva från Sparbanksstiftelsen.                                                                       

Tack Monica, som på ett eminent sätt var konferencier och höll ihop trådarna i vår konsert.                                                                                                                                 

Stort tack även till härlig pianist Axel Johansson och Annie Svensson, som hanterade flöjt och trummor så fint!

Tack till trogna sponsorer vars bidrag gör att vi kan ta oss an större evenemang.


Lördagen avslutades med en festmåltid på Bakgårdens Bistro. Traditionell julgröt byttes till italiensk buffè.


8 december dags för årets upplaga av Julsång i centrum. Som vanligt skön julstämning med mycket publik och många skönsjungande körer.


20 december hann en liten del av kören med att sjunga på Lilla Torget. ”Attraktiva Oskarshamn” hade bett oss förgylla julhandeln.


26 januari 2016


Vid datorn:     Lena Botvidson  ordförande


Bisse Millbourn  sekreterare                         Birgitta Karlsson  kassör


Bodil Liedberg Jönsson ledamot                  Birgitta Feinhals  ledamot


Ann-Sofi Svensson ledamot                            Gunilla Henriksson ledamot
Verksamhetsberättelse   Ladies Only   år 2014 


Vår kör har under året som vanligt haft körövningar på måndagar 18.30 – 21.00 i Oscarsgymnasiets Rytmiksal. Kören består av 21 sångglada kvinnor.

Monica Swebilius har hållit oss igång röstmässigt och med samsjungningsövningar. Även denna vårtermin deltog Christina Lindvall vid tre tillfällen.


Kören har sjungit vid 12 olika uppträdanden.


Styrelsen har under året haft 8 protokollförda möten hemma hos varandra under som vanligt trevliga former.


Årsmötet hölls måndag 27 januari i Elajos fina lokaler. Lena Botvidson valdes till kvällens ordförande och Anna Nilsson till mötessekreterare.

Monica meddelade, att hon tyvärr valt att avgå som Ladies Onlys körledare pga hörselproblem som nu försvårats så pass, att hon kände det omöjligt att leda ladiesarna. Hon avsåg att vara hos oss tom höstens Tysklandsresan. Avgången är för oss alla en sorg, då vi alla uppskattat henne som inspiratör och tålmodig musikalisk konstnär.                                                                                                      Vårterminen blev ett sökandets tid efter vi ny körledare.


Under året har Annika Möller, Mona Hjalmarsson och Helene Hasselgren fyllt

60 år = HATT.


Denna vår drog kören igång ett evenemang som vi kallade International Happening.

27 februari hade vi första träffen i den körgrupp som skulle jobba vidare med denna.


8 mars sjöng vi på ”Internationella kvinnoförbundet Olivia”s möte på Internationella Kvinnodagen. Laila Naraghi talade med glöd om kvinnors rätt till ett värdigt liv i alla länder.


30 mars Repsöndag  Vi tränade andningsteknik, lyssnade in varandras rörelser och tränade musik till Happeningen, Tysklandsresan mm                                         Medlemsmöte nr 1 hann vi med denna söndag.

Vi gick igenom våra stadgar, diskuterade körens framtid, resan till Heidelberg                                                                                                                                               (arbetsgrupp : Ingrid, Birgitta F, Gunilla och Marianne) samt Internationell Happening.


8 maj  Vi uppträder på stort vänortsbesök i vår kommun.


11 maj Internationella Happening

Efter ett antal stormöten med representanter för Bosniska Föreningen, Afgahnska Föreningen, ”Internationella kvinnoförbundet Olivia”, Döderhultsviksgillet, Friskvårdshuset, Ung Aktiv samt några enskilda musiker och dansare fick vi bidrag från Oskarshamns kommun och ABF för att kunna genomföra musik och sångfesten 11 maj.                                                                         Mat i form av småplock från olika länder serverades. En utmärkt konferencier för kvällen var Jan Hardebrant, som även sjöng ihop med oss ladiesar.

En aktiv, varm söndagseftermiddag med ca 150 betalande kändes som en lyckad Happening.


17 maj  Vårsånger på Elefantens Gruppboende som verkade uppskattas av åhörarna.


9 maj Köravslutning i Ernemars servering. Trevlig stämning, god paj och mycket härlig sång bar vi med oss ut i våren.


25 juni  Trots att kören haft avslutning, uppträdde vi för ett kul gäng jägmästare som hade ett jubilèumsmöte på Folkhögskolan. Vi möttes av en mycket entusiastisk publik.


11 augusti  Kören möts för ny körtermin. Monica är fortfarande med oss – alla våra försök att hitta någon ny körledare har gått i stöpet. Nu gäller Heidelberg!


11 september  Heidelberg, wir kommen jetzt!

Vår resa höll på att sluta i Blomstermåla, då E22an var avstängd på grund av olycka. Birgitta F tog över kommandot och eggade den osäkra bussföraren till stordåd fartmässigt så vi i sista minuten ändå hann fram till vårt tåg i Kalmar.

I övrigt inga stora misstag. Tåg, flyg fungerade som önskat.


Vi guidades runt av duktiga Ingrid, som visade oss sin vackra studentstad.         Även Carsten Otto visade oss runt på sitt timida, trevliga och kunniga sätt.

Vår spontansång ”Så skimrande”i Jesuitkyrkan samt mäktiga ”Trommens Louhti” på kvällens konsert kändes så enormt rätt och härligt – vad vi kan!

Roligt att umgås med de andra två körerna från H-berg.


Sången på vingården var en upplevelse på många plan. Bara att hamna i en taxi vars chaufför inte förstod vart vi skulle – vi hade inte gatuadressen! Men allt löste sig. Lång väntan på uppträdandet, vilket dock mottogs med jubel.

Återigen stort tack till resekommittèn.


20 september Födelsedagsfest hos Helen.

God mat, sång och musik för denna pigga och alerta 60-åring bjöd släkt och vänner på.


22 september Träning utan Monica. Medlemsmöte nr 2.  Vi diskuterade höstens upplägg vad körledare och uppträdanden anbelangade.

En fest för Monica planerades.


17 oktober  Fest för Monica! Vi hade knyt som ladiesarna älskar. Monica kröntes av Gunilla till Hedersmedlem.


Britt Melzèn köptes in 2 tillfällen under hösten och Christina Lindvall 2 gånger för att träna oss inför julens framträdanden.

Geza har lovat ta sig an oss på något sätt nästa termin. Programkommittèn har tagit stort ansvar och jobbat föredömligt för att få våra måndagar att flyta.


28 november  Kulturnatten Vi sjöng på Hotell Post med Monica som körledare. En härlig konsert och publik!


23 november Julsång på hemmet  Vi uppträdde på Ekoxens Gruppboende och på Pildalens Gruppboende. Vår sång + tårta som bekostats av Kampradpengar (sponsring till äldres trivsel ) uppskattades.


1 december besök av Geza. Diskussion om framtiden – önskemål från båda håll.


2 december Julsång i Centrum   Vi sjöng utan körledare till Annikas gitarrspel och redde ut det bra.8 december Julavslutning i Helens mysiga hem. Där bjöds på gröt, skinka och glögg. Den traditionella julklappsleken ledde även i år till att några försökte gömma ngt de ville behålla!


Vi har som kör beslutat att gå ur Sveriges Körförbund.


Som kör har vi nu nya utmaningar att möta utan Monica. Vad jag förstår krävs av oss sammanhållning och kämpaglöd utöver det vanliga. Nu gäller – mer än vanligt -  KVINNOR KAN!


26 januari 2015


Vid datorn:

                   

Lena BotvidsonVerksamhetsberättelse  Ladies Only år 2011


Kören har som tidigare haft repetitioner måndagar kl 18.30 - 21.00 i Rytmiksalen på Oscarsgymnasiet.


Styrelsen har under året haft 7 ordinarie protokollförda styrelsemöten + ett extra styrelsemöte (11/9).


Vi har träffats under trevliga former hemma hos varandra.


Årsmötet hölls den 31 januari i Elajos lokaler. Som vanligt följdes årsmötes- förhandlingarna av god förtäring och trevligt samvaro.

14 och 21 mars besökte sångpedagog Britt Melzèn oss i kören. Hon tränade oss på sitt suveräna sätt 2 x 30 min  med uppsjungning följt av avslappning och andningsövningar.


Vi fick lära oss att använda gummiband för att stärka hållning, andning och magstöd. Kören köpte senare in sådana band till alla.


Varje körmedlem fick 10 min egen tid med Britt. Hon gav goda råd till oss på sitt positiva sätt. Man känner sig "duktig" efter hennes påpekanden.


Helgen 2 - 3 april blev en härlig träningshelg i sångens och gemenskapens tecken.


Lördagen ägnades åt andningsövningar och avslappning med Britts råd i åtanke.


Dagen fortsatte med träning av sånger till kommande evenemang. Häftigt att sjunga julsånger i april inför julkonserterna i november - december.


På kvällen var vi inbjudna på knyt till Birgitta F:s nya fina hus.


God mat, god stämning och hjärtliga skratt pga av bland annat inspelade körfilmer.


Vi insåg att "sittande damer" blir lite för privata, när de inte är vid mickarna.Den 4:e april avslutade vi träningen med medlemsmöte där vi tog upp stadge-

ändring ang suppleant - ledamot i styrelsen. Polenresan diskuterades också. En resegrupp bildades -  Birgitta F, Marianne, Beata och Lena.


Polengruppen jobbade sedan vidare och 23 december bokades flyg och hotell efter många turer och med förnämlig hjälp av Oskarshamns resebyrå.Våravslutning hos Marianne hade kören den 13 juni.


Det sjöngs, grillades, gicks tispromenad dessutom sjöng Helene, Gunilla o Ann till allas förtjusning "Rödstrumpesånger" med tvivelaktig text.


I augusti var vår dirigent Monica en vecka i Malmö på kurs i Scenisk Närvaro. Medverkande och inspiratör var Anci Hjulström från Amanda kören. Monica har sedan dess tränat oss damer med varierande framgång i denna anda.

13-16 aug var Annsofie, Beata, Marianne och Birgitta F på Åsa Folkhögskola, Sköldinge på Sång- o Röstkurs. Detta är en kurs som fler varit på tidigare från kören och varmt rekommenderat.

28-30 aug var Helene och Lena på röstvårdande kurs (Die alte Stimme) på Oskarshamns Folkhögskola.Lördagen den 10:e september deltog ett 10-tal damer i sångträning på Ädelfors


Folkhögskola. Vi tränade ihop med andra körer från länet inför en avskedskonsert i Växsjö. Som alltid trevligt att tillsammans med andra körmedlemmar få sjunga och  inspireras.


Den 24:e september avslutades alltså Smålands Körförbund sin historia med en mäktig konsert i Växsjös Konserthus.


Salen var fylld av en entusiastisk publik och det blev en storartad föreställning.


Efter denna deltog kören i en supè där tal hölls, historier berättades och några körer bl a Ladies Only uppträdde.


Rephelg inför julkonserterna hade vi 15 - 16 oktober.


Lördagen ägnades åt tuff träning inför julkonserterna.


Helene mjukade upp oss med härlig Qigong. Sedan följde ytterligare sångträning även inför Kulturnatten.


Gunnel talade med oss om våra förväntningar inför julen som underlag till hennes "mellanprat" på konserterna.


Namnet på vår julkonsert "All I want for Christmas....."


Kulturnatten fredag 11:e november Vi samlades inne på biblioteket och underhöll en fullsatt sal med sång och uppläsning av Tranströmers dikt "C-dur".


Skön stämning trots dåliga högtalare.


Torsdag den 17 november tränade alla inblandade utom Jonathan Leidecker ihop inför julkonserterna.


Lördag den 26 november framförde vi vår första konsert av 2 inbokade i Oscarsgymnasiets aula. Ungefär 130 personer fick njuta av våra oftast välklingande julsånger. Monica hade ibland ett tufft jobb att hålla i tömmarna, när vi hade för bråttom. Christer Svensson och Annika Möller ackompangerade oss.


Julkonserten nr 2 hölls på fredagen den 2:e december.

Aulan var nu nästan fullsatt. Stämningen mycket härlig. Vi njöt av att sjunga med så fina musiker - Thorbjörn Westman, Christer Svensson och Jonathan Leidecker och Annica Möller. Gunnel Jakobsson "prat" gjorde att våra låtar bands ihop på ett utmärkt sätt. Jeanette Hedlund med sin flickkör Octava förgyllde konserten.


Ljud och ljus sköttes som vanligt föredömligt av Johan Swärd.


Kvällen avslutades på Hotell Ett med buffé, sång och trevlig samvaro. Ladiesarnas män var även inbjudna till denna kväll. De gjorde en utmärkt praktisk insats under föreställningarna.


 350 biljetter såldes till våra konserter.


Den 6:e december återupptogs traditionen "Julsång i Centrum".


Vi deltog med några julsånger ur vår digra repertoar.


Därefter åt vi gröt och skinka hemma hos Bisse. Vår Monica och Annika tackades för ett bra arbete under hösten.


Under kvällen följde julklappsleken som gjorde en del glada - en del besvikna. Man får ju inte behålla det man vill - ni vet!Kören har haft ett lugnt år angående framträdanden - 5 stycken.Detta var alltså i korta drag ÅR 2011.


Spännande med ett nytt körår framför oss med nya krafter och nya utmaningar!

Vakant


OrdförandeChristina Mikkelsen


Ledamot;Eva Fredriksson


Ledamot


Lena Botvidson


  Extra ledamot


Monica Swebilius


  Körledare


Sonia Samuelsson


  Suppleant


Annsofie Svensson


  Suppleant 


Birgitta Karlsson


  Kassör


Anna Nilsson


  Sekreterare Verksamhetsberättelse  Ladies Only år 2010


Kören har under 2010 som vanligt haft sina repetitioner på måndagar kl.18.30-21.00 i Oscarsgymnasiets rytmiksal.

Styrelsen har haft  9  protokollförda styrelsemöten.

Årsmötet hölls den 25 januari i Elajos lokaler.

13-14 februari var några körmedlemmar på "Världens sång och röstkurs steg

 

  2"

  på Åsa folkhögskola.

16 februari deltog kören i Oskarshamns Körslag, i Metodistkyrkan.

18 februari  sjöng kören för Vårdförbundet på deras årsmöte i Västervik.

27 mars var det dags för medlemsmöte hos Helene i Vånevik, en trevlig kväll

som bjöd på mycket prat och mat i olika former då vi som vanligt hade knytkalas.

30 mars underhöll kören Konsumentföreningen på deras årsmöte i Folkets Park.

Under stor del av våren planerades vår resa till Korsholm som vi gjorde tillsammans

med Crescendokören under dagarna 13 – 16 maj.

13 maj ca 01.30, rullade bussen iväg från Arenans parkering och tidigt på morgonen

var vi i Stockholm för att gå ombord på båten som skulle ta oss till Finland.

En trevlig övergång med stor frukostbuffé, vi hann även med att ha sångövning, shoppa

och vila.

Väl framme i Finland väntade ytterligare en ganska lång bussresa. Vi hade lämnat ett kallt

och regnigt Oskarshamn, när vi nådde vårt mål, Korsholm, vid midnatt visade termometern

+ 20.

Vi sov med öppet fönster och fick verkligen uppleva en försmak av sommaren då det dagen

efter var mellan 20-25 +.  På förmiddagen väntade en mycket trevlig rundtur med buss, som visade oss gamla delen av Korsholm, därefter lunch.

På eftermiddagen uppträdde vi i det stora köpcentret, Rewell Center. På kvällen var det dags för konsert på den stora körfestivalen på restaurang Strampen.

Lördagen bjöd på konserter i Rewell Center, där vi själva och tillsammans med Crescendokören uppträdde, vi fick lyssna på många bra insatser från andra körer. 

Kvällen tillbringades på Bernys restaurang vid Replotbron, tillsammans med Singsbykören, där vi hade en konsert för matgästerna.

Kvällen bjöd på mycket sång, god mat och trevlig gemenskap med Singsby- och Crescendo-

kören.

Vid midnatt återvände bussen till Åbo för att ta oss hem till Oskarshamn igen.

En underbar helg i ett Finland som bjöd på gästvänlighet och vackert väder.

6 juni deltog vi i Nationaldagsfirande i Oskarshamns Stadspark. Kören fick motta en Svensk flagga och vi framförde 2 sånger.

14 juni hade vi terminsavslutning ute vid Ernemar med tipspromenad och grillning

29 juni-2 juli deltog några av medlemmarna på en körkurs i samband med Virserums musikdagar

Sommaruppehåll  - Kören börjar igen 16 augusti

Höstterminen har präglats av våra repetioner inför vår konsert Varma toner i

svala kvällar.

11-12 september hade vi en härlig träningshelg tillsammans med Elise Einarsdotter.

25 september Ädelfors folkhögskola. Några av körmedlemmarna representerade där.

30 oktober var det då äntligen dags för vår höstkonsert, Varma Toner i Svala kvällar,

 i  Folkets Park. Kvällen var välbesökt, ca 180 personer, det blev en fin kväll med

vackra sånger och fin stämning. Som ackompanjör hade vi Christer Svensson på piano.

Ljud och ljus sköttes av scenteknik, Kalmar.

15 november träffades Crescendo och Ladies Only för en tillbakablick från vårens

resa till Finland.

14 december julsång i centrum i Oskarshamns kyrka. Efter kyrkan hade vi vår avslutning

för höstterminen hos Gudrun, glögg, gröt och skinksmörgås samt julklappsutdelning

stod på schemat den kvällen.

15 december sjöng vi julsånger på  Hotell Post för Södra Skogsägarna.

Kören har under det gångna året haft ett 10-tal framträdanden, ibland med pianoackompanjemang av

Monica Swebilius och vid  vissa framträdanden ackompanjemang av Annika Möller på gitarr.

Det var det gångna året 2010

Vi hoppas på många träningskvällar och framträdanden under 2011.


Helen Hasselgren

Ordförande


Christina Mikkelsen

Ledamot


Eva Fredriksson

Ledamot


Inga-Lill Ellner

Suppleant


Beata Szymko

Suppleant       


Monica Swebilius

Körledare


Birgitta Karlsson


  Kassör


Birgitta Feinhals


  Sekreterare